آبرسانی به عشایر خراسان شمالی/ تصاویر


عشایر خراسان شمالی همه ساله در اوایل تابستان به منطقه «قره میدان» در شهرستان مانه و سملقان نقل مکان می کنند. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،خشکسالی های چند سال اخیر باعث شده تا عشایر برای تامین آب مصرفی انسانی و دامی خود با مشکل جدی مواجه شوند. دولت برای رفع این مشکل، چاه های […]