آتش زدن برجام در جلسه علنی مجلس/ تصاویر


آتش زدن برجام و پرچم آمریکا توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز صبح مجلس به گزارش پایگاه خبری خبریان، آتش زدن برجام و پرچم آمریکا توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز صبح مجلس