اختصاصی خبریان/ درگیری در کار نبود/ ساکنان 30 کپر پاکستانی در کمال آرامش به اردوگاه منتقل شدند