اردوغان: اسرائیل در حال تحریک به جنگ در منطقه استرئیس جمهور ترکیه در گفت‌وگو با شبکه بی.بی.سی از ایجاد ترس رژیم صهیونیستی در منطقه و خروج آمریکا از برجام انتقاد کرد.