از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛ نحوه محاسبه جریمه درآمد کتمان‌شده اظهارنامه تعیین شد + سند


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبریان، نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی یا هزینه‌های غیرواقعی از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی تعیین شد.

در این بخشنامه از سوی تقوی نژاد به ادارات مالیاتی آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات ماجرا شده در مورد حکم قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 31/ 4/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینه‌های غیرواقعی بدین وسیله اعلام می‌دارد:

جریمه غیرقابل بخشودگی موضوع این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و هزینه‌های غیرواقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30 درصد مالیات متعلق به موارد مذکور و در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل 10 درصد مالیات متعلق به درآمدهای فوق می‌باشد.

انتهای پیام/ب