به یادمرحوم ناصر یمین مردوخی مرد عرصه خبرناصر یمین مردوخی ، شاعر‌ و روزنامه نگار و پیشکسوت والا و شجاع و اندیشمند در عرصه رسانه و مطبوعات بود که 7 خردادماه ۱۳۹۷ دار فانی را وداع کرد .