بیکاری موجب بازگشت ۹۸ درصدی معتادان بهبودیافته به چرخه اعتیاد می‌شودعضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: طبق مطالعات انجام شده ۹۸ درصد معتادانی که بهبود می‌یابند اما بیکار می‌مانند به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و حتی رفتارهای تخریبی بدتر از خود نشان می‌دهند.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: طبق مطالعات انجام شده ۹۸ درصد معتادانی که بهبود می‌یابند اما بیکار می‌مانند به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و حتی رفتارهای تخریبی بدتر از خود نشان می‌دهند.

محمدحسین جوادی در رابطه با اشتغال معتادان بهبود‌یافته گفت: همکاری خانواده پس از ترخیص معتاد از کمپ‌های ترک اعتیاد بسیار اهمیت دارد چرا که خانواده باید کنار این افراد باشد و از آنها حمایت کند و این گونه است که حتی زمینه اشتغال هم فراهم خواهد شد.

وی گفت: طبق مطالعات انجام شده ۹۸ درصد معتادانی که بهبود می‌یابند اما صاحب شغل نمی‌شوند به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و حتی رفتارهای تخریبی بدتر از خود نشان می‌دهند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: ارتباط بین بیکاری و ورود آنها به رفتارهای خشونت‌آمیز، پرخاشگری‌های اجتماعی و حتی بزهکاری به صورت معناداری به اثبات رسیده است.

جوادی گفت: باید بستری فراهم شود که خانواده‌ها بتوانند از نظر ایجاد اشتغال برای معتادان خود حمایت‌های لازم را بکنند.

وی افزود: گروه همتایان نیز اهمیت دارد چرا که تأثیر بالایی در بازتوانی معتادان خواهند داشت و می‌بینیم که حتی بسیاری از کمپ‌داران افراد بهبود‌یافته هستند بنابراین می‌توانیم برای ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود‌یافته از این گروه‌ها هم استفاده کنیم.

معاون مؤسسه آموزش علمی کاربردی بهزیستی گفت: متأسفانه تا پایان مدتی که معتادان در کمپ هستند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داریم اما اگر می‌خواهیم به جامعه پیوند زده شوند باید در زمینه اشتغال آنها راهکارهایی بیندیشیم. تقویت گروه‌های همتا و  ایجاد اشتغال در میان این افراد باعث می‌شود حتی جلوی افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار هم گرفته شود چرا که اعتیاد فقط فرد معتاد را درگیر نمی‌کند بلکه خانواده و سایر افراد را هم متأثر می‌کند.

جوادی بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌های غیردولتی نیز تأکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته لزوماً مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی نیست خیلی از نهادها هستند که به خوبی نقش خود را در زمینه اشتغال این افراد ایفا نمی‌کنند در حالی که سازمان‌های مرتبط با وزارت صنعت، سازمان‌های خودروسازی، بنگاه‌های اقتصادی و غیره می‌توانند در این میان اشتغال‌آفرینی کنند.

این استاد دانشگاه علوم بهزیستی گفت: بسیاری از آسیب‌ها از سوی نهادهایی است که دیده نمی‌شوند اما باید پای کار بیایند تا جامعه سالم داشته باشیم چراکه اینها معتادان بهبودیافته بیکاری هستند که از نوع بیکاران شیک نیستند بلکه به حداقل‌ها هم قانع‌اند.

منبع :تهران نیوز