تشکیل کمیته‌ای برای بررسی نتایج انتخابات عراقنخست وزیر عراق می‌گوید برای رسیدگی به شکایات در خصوص تخلفات در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور کمیته‌ای تشکیل شده است.