تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشورکاهش مالیات، افتتاح اجرا در بندر عباس، تشکیل اتحادیه بزرگ خلیج خبریان، افشای حساب های موهوم، استعفای خادم، باک خالی برجام، مرجع تشخیص جاسوس، لشکر مشاوران بی خاصیت، مدل نئولیبرالیستی حل مشکلات مردم ، کارخانه خواری اصلاح طلبان و کارت زرد به دلار عناوین مهم روزنامه های امروز کشور است.