توهین استاندار گیلان به نمایندگان استان / سالاری نمایندگان را تعدادی کار چاق کن دانسترئیس مجمع نمایندگان استان گیلان گفت: استاندار گیلان روز گذشته با توهین به مجمع نمایندگان استان، آنها را تعدادی کار چاق کن و باندباز خطاب کرد که البته این رفتار وی بی‌پاسخ نخواهد ماند.