حذف خبر تشریح برنامه گردشگری جزیره آشوراده از پرتال این سازمان


به گزارش گروه اجتماعی خبریان؛ صبح روز شنبه اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان در خصوص علل موافقت با اجرا گردشگری آشوراده و شرح برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این جزیره بر روی پرتال سازمان محیط زیست قرار گرفت که پس از چند ساعت از پرتال حذف شد.

وی هرگونه واگذاری عرصه های ملی، هتل‌سازی و سوء استفاده اشخاص در جزیره آشوراده شایعه و شبهه افکنی دانسته بود.

امیر عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با بیان اینکه در اجرا مصوب طبیعت گردی آشوراده تمامی ملاحظات قوانین داخلی و استانداردهای جهانی حفاظت رعایت شده است؛ گفت: تمامی شایعات و شبهه افکنی‌ها در خصوص هرگونه واگذاری عرصه های ملی، هتل‌سازی و سوء استفاده‌های اشخاص در این جزیره تکذیب می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان گلستان با اشاره به اینکه مطالعه و تدوین این اجرا مدیریت از سال 1385 آغاز و تا سال 1390 مرحله توجیهی و تفضیلی آن به پایان رسید و بر مبنای آن عرصه هایی از جزیره که بر اساس مطالعه توان اکولوژیک و ظرفیت قابل تحمل محیط، قابلیت تمرکز فعالیتهای طبیعت گردی را دارند جانمایی و عرصه هایی که میتوان در آنها به تفرج گسترده پرداخت نیز مشخص شده اند.

انتهای پیام/