خطر داعش کماکان منطقه و جهان را تهدید می‌کند


وزیر امور خارجه ایران گفت: افراط، داعش خطری هستند  که کماکان منطقه و حتی جهان را تهدید می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی برای مقابله دراز مدت و مبنایی دارد. به گزارش پایگاه خبری خبریان،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه همایش “الگوی‌های نظم منطقه در جهان پسا داعش”  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: […]


وزیر امور خارجه ایران گفت: افراط، داعش خطری هستند  که کماکان منطقه و حتی جهان را تهدید می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی برای مقابله دراز مدت و مبنایی دارد.


به گزارش پایگاه خبری خبریان،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه همایش “الگوی‌های نظم منطقه در جهان پسا داعش”  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمهوری اسلامی در برخورد با عواملی که نظم منطقه را تهدید می‌کنند، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است.

ظریف گفت:  افراط، داعش خطری هستند  که کماکان منطقه و حتی جهان را تهدید می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی برای مقابله دراز مدت و مبنایی دارد. این برنامه‌ریزی باید در حوزه فرهنگی و ایجاد شبکه‌های همکاری و گفت‌وگو بین کشورهای منطقه مشهود باشد.

وی بیان گرد: امیدوارم جمهوری اسلامی که در مراحل قبلی و چند سال اخیر در این مقابله پیشتاز و سردمدار بوده است، در مراحل بعدی هم به همین ترتیب برای مقابله با افراط و گسترش فرهنگ گفت‌وگو و اشتراک مساعی به‌ویژه در منطقه خلیج فارس عمل کند.

منبع: تهران نیوز

انتهای خبر/