داغ مهاجرت در روستاهای پشت کوه/ تصاویر


ایوان هایی که پر بود از هیاهوی بچه ها، حالا ویرانه هایی است پر از فریاد سکوت. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،دیوارهای نیمه آوار، طاقچه های خالی، پله هایی که به تلنگری بند هستند، سقف هایی که فروریخته و اتاق هایی که پر شده اند از علف های هرز، تصاویر دردناکی هستند از خانه […]