در جریان حمله به سفارت ایران ماهیت برخی جریان های افراطی مشخص شد/ جدیدترین پروژه اختلاف افکنی میان شیعه و سنی هم شکست خوردنماینده مردم زاهدان در مجلس با تاکید بر اینکه تلاش این جریان برای وارد کردن خدشه به وحدت شیعه و سنی است تصریح کرد: ما این اتفاق را به فال نیک می گیریم چرا که دوست و دشمن از هم تشخیص داده شد و همچنین ماهیت برخی از جریان های افراطی در داخل کشور برای همه مشخص شد.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حمله برخی از افراطیون به سفارت ایران اظهار داشت: این موضوع از دو جهت قابل بررسی است؛ بعد امنیت ملی آن و تعرض به سفارت ایران بسیار مهم بوده و بعد دیگر توهین این افراد به مقدسات اهل سنت در حاشیه این تعرض است.

وی در ادامه گفت: این اقدام از هرجهت محکوم است به گونه ای که عاملان این اقدام در کنار کسانی که این گروه را تشویق به این کار کرده و از آنها حمایت کرده اند به یک اندازه در این گناه دست داشته اند و در مجامع بین الملل این موضوع پذیرفته شده نیست.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمله به سفارت و توهین به مقدسات اهل سنت توسط یک عده معلوم الحال صورت گرفت عنوان کرد: این گروه در ایران جایگاهی ندارند چه برسد به خارج از کشور که شاید از نظر خودشان اقدام بسیار مهمی را انجام داده اند اما از نظر مردم کشور ما این اقدام آنها برای خدشه وارد کردن به وحدت شیعه و سنی با شکست مواجه شده است.

یارمحمدی با تاکید بر اینکه تلاش این جریان برای وارد کردن خدشه به وحدت شیعه و سنی است تصریح کرد: ما این اتفاق را به فال نیک می گیریم چرا که دوست و دشمن از هم تشخیص داده شد و همچنین ماهیت برخی از جریان های افراطی در داخل کشور برای همه مشخص شد.

وی با ببیان اینکه انگلیس هیچگاه دوست ایران نبوده است عنوان کرد: این کشور از قبل بسترهای زیادی برای تفرقه ایجاد کردن میان دوست و دشمن ایجاد کرده است و حمایت انگلیس ها از حمله به سفارت ایران در راستای همین اختلاف افکنی ها بود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تلاش این افراد برای ضربه زدن به وحدت مسلمانان بی اساس ست عنوان کرد: اقداماتی از این دست منجر به هوشیار تر شدن نیروهای امنیتی در کشور می شود و همچنین اقوام ایرانی به هم نزدیک تر می شوند.

 

منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان