دفترچه خاطرات/22 سرقت اسناد وزارت خارجه با کارتن


مجله خبریان‌پلاس؛ جواد منصوری ابتدای انقلاب فرماندهی سپاه را بر عهده داشت و در سال 1360 به وزارت خارجه رفت و معاونت فرهنگی و کنسولی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. وی در کتاب خاطرات خود از اولین روزهای مسئولیت در وزارت خارجه می‌گوید:

در اواخر اردیبهشت ماه 1360، یکی از کارمندان به طور ناشناس به ما اطلاع داد که آقای ناطقی- که از اعضای نهضت آزادی بود- مدیر کل کنسولی و از نزدیکان قطب‌زاده، با همکاری شخصی به نام فضلی‌نژاد قصد خارج کردن چند کارتن سند از وزارت امور خارجه را دارد. بلافاصله مأمورانی از بخش حفاظت، کارتن‌های حاوی اسناد و آقای ناطقی را توقیف و پس از تهیه صورت جلسه و بررسی‌های لازم تحویل دستگاه قضایی دادند. آقای ناطقی در مراحل بازجویی و در دادگاه به خارج کردن اسناد به دستور عوامل بنی‌صدر اعتراف کرد. او پس از طی مراحل قضایی به تحمل ده سال زندان محکوم و پس از تحمل پنج سال زندان آزاد شد.

پس از دستگیری و زندانی شدن ناطقی، آقای عبدالله ذیفن را- که آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده از دوستان قدیمی ما در حزب ملل اسلامی او را معرفی کرده بود- به سمت مدیر کل کنسولی منصوب کردم. پس از یک مصاحبه تصمیم گرفتم که این سمت را به وی به وی بدهم. او حدود نه سال در این سمت خدمات زیادی انجام داد.

 

منبع: خاطرات یک دیپلمات، جواد منصوری، ص 272.

انتهام پیام/