دولت سیاست ارزی قوی را تدوین نکرده استعضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایجاد یک کمیته ویژه نیاز است تا روند ارائه ارز توسط صادرکنندگان دولتی و خصولتی را به سامانه نیما رصد کند تا علاوه بر کشف تخلف بر کنترل این بخش نظارت کامل داشته باشند.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،سید تقی کبیری  عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نوسانات بازار سکه و ارز اظهار کرد:  این نوسانات ناشی از سوء مدیریت‌ها است. دولت سیاست ارزی قوی را تدوین نکرده است و اینکه فضا به سمت تحریم و فضای روانی می‌برند یکاشتباه است.

کبیری با به موضوع تحریم‌ها و فشار آمریکا بر ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که علاوه بر مردم و دولت بخش‌های خصولتی و خصوصی کمک کنند تا بازار با بحران و چالش روبه رو نشود.

وی تصریح کرد: با این منابع و امکاناتی که در اختیار داریم اگر به شکل عالمانه و با اراده قوی و سیاست‌های واحد مدیریت شود ما از این اوضاع خارج می‌شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت در بازار ارز را یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از سوء استفاده‌کنندگان بازار دانست و بیان کرد:  مسئولان دولتی باید بصورت شفاف اسامی دریافت کننده ارز دولتی و حتی میزان ارز که دولت به آن‌ها اختصاص داده است را منتشر کنند.

کبیری در قسمتی دیگر رصد جدی بر روند توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی از دولت خواست و گفت: پیشنهاد ایجاد یک کمیته ویژه داد شده تا روند ارائه ارز توسط صادرکنندگان دولتی و خصولتی را به سامانه نیما رصد کند تا علاوه بر کشف تخلف بر کنترل این بخش نظارت کامل داشته باشند.

منبع :تهران نیوز