رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران خبر داد ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو


به گزارش خبریان از یزد، مهدی حجت عصر امروز در نود و دومین جلسه علنی شورای شهر یزد اظهار داشت: آموزش و کمک به مجموعه کنش‌ها و رفتارها به حفاظت و معرفی آثار تاریخی از دستورهای کار ایکوموس است.

وی با اشاره به اینکه کلمه ثبت می‌تواند دو معنی داشته باشد، افزود: یکی به معنی اینکه ثبت اسم یزد در دفتر جهانی یونسکو و دیگری به معنای تثبیت و نگهداشت واقعی بافت تاریخی یزد است و چنانچه یزد نبود در فرهنگ جهانی، اقدامات و پیشرفت‌ها و نگاه‌هایی پیدا نمی‌شد.

رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران با اشاره به اینکه همه مردم جهان نسبت به چیزی که ثبت جهانی شده مسئول هستند، اظهار داشت: چنانکه آن شهر پاره‌ای از فرهنگ جهانی است و همه باید در قبال آن احساس مسئولیت داشته باشند.

وی تصریح کرد: یک اثر معماری و یک شهر تصویر زندگی مردم در آیینه ماده است و همان‌طور که مردم زندگی می‌کنند، معماری شهر همان‌گونه است و معماری شهر یزد بستگی به مردمش دارد.

حجت با بیان اینکه امروز در همه مبانی نظریه امر حفاظت، امکان نگهداری از کالبدی که عامل وجود آن تغییر کرده باشد، غیرممکن است، افزود: حقیقتاً ما برای اینکه بتوانیم شهر یزد را نگهداری کنیم نیازمند زندگی که در آن جریان دارد، هستیم.

وی با اشاره به اینکه یزد می‌تواند در حوزه حفاظت از بافت تاریخی و کالبد فرهنگی انسانی الگویی برای تمام شهرهای ایران و جهان باشد، اظهار داشت: روابط انسانی یکی از عاملان اصلی شکل‌گیری بافت تاریخی یزد است و روابطی همچون روابط انسانی شیرین، بی‌نظیری، الهی و لطیف در بافت تاریخی و ارتباطات یزد به‌خوبی دیده می‌شود.

رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران یکی از آفت‌های جدی برای روابط انسانی در شهرها را رفتن به سمت تکنولوژی و صنعتی شدن دانست و یادآور شد: چنانچه بخواهیم پولی دربیاوریم باید از جنس، بافت تاریخی، عتیقه بودن و تاریخی بودن آن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید با توریست آینده یزد را تضمین کنیم، عنوان کرد: کاری کنیم که موردپسند توریست قرار بگیریم و این مسئله‌ای است که بسیاری از مکان‌های دنیا با آن روبرو هستند.

حجت این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه یزد می‌تواند از نقطه‌نظر نجات جان الگویی برای همه دنیا شود، خاطرنشان کرد: بافت تاریخی یزد که بسیار باارزش است سروسامان پیدا کند شیدایی و ارزش آن کامل و نباید شکل زندگی و کاربری در بافت تاریخی یزد تغییر کند.

انتهای پیام/و