راهیابی 90 طرح دانش آموزی جشنواره جابر ابن حیان به مرحله منطقه ای


جشنواره جابر ابن حیان در مرحله منطقه ای با ارائه ۹۰ طرح از سوی دانش آموزان ابتدایی در شهرستان فیروزکوه برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری خبریان، جشنواره جابر ابن حیان در مرحله منطقه ای با ارائه ۹۰ طرح از سوی دانش آموزان ابتدایی در شهرستان فیروزکوه برگزار شد. محمدرضا بنار مدیر اداره آموزش […]