روایت تصویری از دیدار فرماندار با اعضای شورای تامین شهرستان فیروزکوه


فرماندار شهرستان فیروزکوه امروز با اعضای شورای تامین این شهرستان دیدار صمیمانه داشت. به گزارش پایگاه خبری خبریان، مهندس مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه، به همراه مهندس کریمی، معاونت سیاسی – انتظامی فرمانداری، امروز با سرهنگ فاضلی، فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، سرهنگ درویشی، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فیروزکوه، و دکتر صالحی، دادستان […]