سرعت اقدامات دولت در جلوگیری از ریزگردها کمتر از سرعت بیابان زایی در کشور است/ خطر ریزگرد تهران را هم تهدید می کندنماینده مردم ایذه و باغملک در خصوص عوامل ریزگرد های استان خوزستان و شهر های آن اظهارداشت: نمی توانیم به صراحت در این باره بگوییم که تنها عامل ریزگرد در کشور داخلی است یا خارجی؛ هر دوعامل در تشکیل ریز گرد ها موثر بوده اند و باعث شده اند که بیابان زایی در ایران اتفاق بیافتد.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،هدایت الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک   در خصوص عوامل ریزگرد های استان خوزستان و شهر های آن اظهارداشت: نمی توانیم به صراحت در این باره بگوییم که تنها عامل ردیزگرد در کشور داخلی است یا خارجی؛ هر دوعامل در تشکیل ریز گرد ها موثر بوده اند و باعث شده اند که بیابان زایی در ایران اتفاق بیافتد.

 

وی همچنین در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در خصوص جلوگیری از افزایش ریزگردها در کشور اظهارداشت: دولت در این باره اقداماتی انجام داده اما نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد سرعت اقدامات دولت در راستای جلوگیری از بیابان زایی کم تر از سرعت بیابان زایی است و همین امر باعث شده است تا ریزگردها در کشور افزایش پیدا کند.

 

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه افزایش بیابان زایی تهران را هم تهدید می کند، خاطرنشان کرد: اگر با پدیده بیابان زایی و ریزگردها متناسب با سرعت رشد آنها برخورد نکنیم در اینده ای نزدیک شاهد ریزگرد در تهران نیز خواهیم بود.

 

خادمی گفت: به دلیل انکه بیابان زایی در کشور با رشد قابل توجهی در حال پیشرفت است اگر برخورد جدی با این موضوع صورت نگیرد سایر شهر های کشور نیز با این امر مواجه می شوند چرا که این پدیده ابتدا در خوزستان به وجود آمد و بعد از آن به سایر شهر ها سرایت کرده است.

منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان