سروهای ایثار/ تصاویر – خبریان


اگر چه هستی ما از خداوند است لیک سبب زندگی ما پدر و مادر هستند؛ ما شاخه‌ای از وجود این دو عزیز هستیم. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،اخلاق اسلامی ایجاب می‌کند که پاسدار این دو گوهر باشیم. در این میان هستند پدران و مادرانی که نه فقط برای فرزندانشان بلکه برای مردم ایران واجب […]