سیستم الکترونیکی انتخابات اتحادیه ها در شهرستان فیروزکوه گام بلندی در راستای اهداف عالیه دولت استانتخابات الکترونیک اتحادیه صنف لوازم التحریر، عکاسان، خرازی و خدمات رایانه ای شهرستان برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری خبریان، مصلحی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف لوازم التحریر، عکاسان، خرازی و خدمات رایانه ای به صورت الکترونیکی خبر داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه درخصوص برگزاری این انتخابات گفت: انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه صنف لوازم التحریر، عکاسان، خرازی و خدمات رایانه ای، به استناد ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوطه در روز گذشته با حضور اعضای هیات اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان برگزار گردید.

مصلحی ضمن تقدیر و تشکر از اتاق اصناف در خصوص تامین سیستم الکترونیکی انتخابات اتحادیه ها در شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: پیش از این، انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان به صورت سنتی برگزار می شد که با تمهیدات اندیشیده شده، انتخابات در سال ۹۷ به صورت الکترونیکی برگزار می گردد و این موضوع گام بلندی در راستای اهداف عالیه دولت خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اعضای اتحادیه مذکور بر سر صندوق های الکترونیکی رای حاضر شده و نمایندگان خود در هیات مدیره و بازرس اتحادیه را انتخاب می نمایند؛ در انتخابات مذکور ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی، ۲ نفر علی البدل اول و دوم هیات مدیره و ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل اتحادیه تعیین می شوند.

مصلحی در پایان در خصوص انتخابات صنف لوازم التحریر، عکاسان، خرازی و خدمات رایانه ای، خاطر نشان کرد: رای گیری این صنف از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ به طول انجامید.

انتهای خبر/