عصر امروز محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد