فرانسه به شکنجه سازمان‌یافته ارتش این کشور در جریان استقلال الجزایر اعتراف کردکاخ‌الیزه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به شکنجه و ناپدید شدن یک مبارز الجزایری، اقدامات خشونت‌بار فرانسه در زمان جنگ الجزایر را پذیرفت.