فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا اجرا انتقال پایتخت عملی است؟


گفت‌وگوی تصویری خبریان با پدر علم‌ زلزله‌شناسی-4 و پایانی

– 09:46

 1396

بهمن

28 

 

فیلم/ اعدام معماران متخلف در ایران باستان/ آیا اجرا انتقال پایتخت عملی است؟

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 360P
  • 240P

«بهرام عکاشه» پدر علم زلزله‌شناسی ایران با حضور در استودیوی خبریان با اشاره به معماری در ایران باستان، به بررسی راه‌حل‌های انتقال پایتخت پرداخت.