فیلم/ ماجرای پرداخت حق بیمه سرگیم توسط سربازان


– 22:02

 1397

تیر

19 

 

فیلم/ ماجرای پرداخت حق بیمه سرگیم توسط سربازان

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 360P
  • 240P

سربازان باید بخشی از حق بیمه سرگیم خود را بپردازند.

پربازدید ها

فیلم/ ماجرای پرداخت حق بیمه سرگیم توسط سربازان

بازدید 0
فیلم/ جزییات لایحه افزایش بهای خدمات بهشت زهرا(س)

بازدید 0


نیوز مرتبط