قیمت زولبیا و بامیه چقدر است؟


رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه از قیمت زولبیا و بامیا در این شهرستان خبر داد. تقی سراج، رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه، در گفت و گو با پایگاه خبری خبریان، در خصوص قیمت مصوب زولبیا و بامیه گفت: قیمت مصوب در شهرستان فیروزکوه هنوز از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است؛ […]


رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه از قیمت زولبیا و بامیا در این شهرستان خبر داد.


تقی سراج، رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه، در گفت و گو با پایگاه خبری خبریان، در خصوص قیمت مصوب زولبیا و بامیه گفت: قیمت مصوب در شهرستان فیروزکوه هنوز از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است؛ در تهران قیمت تعیین شده از ۱۴ هزار تومان به پائین است؛ سعی بر این داریم قیمت مصوب در شهرستان فیروزکوه را روی قیمت  ۱۲ هزار تومان نگه داریم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شهرستان فیروزکوه همانند تهران درجه بندی زولبیاو بامیه نداریم؛ تلاش داریم همه با قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه در خصوص مشاهده تخلف خاطر نشان کرد: مردم از طریق سامانه ۱۲۴ و یا تماس یا شماره ۷۶۴۰۰۱۹۰ می توانند تخلفات را به بازرسی اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

انتهای خبر/