ماجرای درخواست تخلیه هتل را پیگیری می‌کنیم/ هیأت فوتبال تهران کم‌کاری کرده استرئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در مورد درخواست هتل برای تخلیه اتاق توسط داوران دیدار سایپا و ذوب‌آهن گفت: در این زمینه هیأت فوتبال تهران کوتاهی کرده است.