نجات صنعت بیمه با افزایش دانش محقق می‌شودعضو ملی مشاوران مالی و بیمه‌ای آمریکا گفت: از ۵سال گذشته که در ایران فعالیت می‌کنیم متوجه شدم که صنعت بیمه در هر سه طراحی محصول، تولید محصول و فروش با کمبود متخصین و کارشناسان حرفه‌ای مواجه می‌باشیم،


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،حسن جدیدی  پدر بیمه عمر در ایران، عضو ملی مشاوران مالی و بیمه‌ای آمریکا در خصوص وضعیت بیمه عمر در ایران گفت:

بیمه عمر ما در سال ۱۳۸۰  از آمریکا وارد کشور شد و با ایجاد یکسری تغییرات به صورت ایرانیزه درآمد اما هنوز نتوانسته  جایگاه خود را نتوانسته در بین مردم و مسئولان پیدا کند و نیاز به فعالیت بیشتر در این خصوص است.

جدیدی  طراحی محصول، تولید محصول و فروش را سه چرخه اصلی فعالیت یک محصول بیمه  دانست و گفت: از ۵سال گذشته که در ایران فعالیت می‌کنیم متوجه شدم که صنعت بیمه در هر سه مورد اصلی با کمبود متخصین و کارشناسان حرفه‌ای مواجه می‌باشیم، همچنین در ارائه خدمات بیمه‌های زندگی با ضعف شدید دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته دسته و پنجه نرم می‌کنیم.

پدر بیمه عمر در ایران افزود:  بدون تفکیک ساختاری در فعالیت خدمات بیمه های زندگی، یک شرکت بیمه نمی‌تواند در جهت ارتقا فروش بیمه های زندگی اقدام کند و بیمه مرکزی می‌بایستی درجهت هدایت و راهبری این چرخه موفقیت اقدامات اساسی نماید.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در جهت تفکیک ساختاری خدمات بیمه‌های زندگی به عهده مدیران ارشد شرکت بوده و مسئولیت اصلی موفقیت و عدم موفقیت آن به عهده آن‌ها می‌باشد.

عضو ملی مشاوران مالی و بیمه‌ای آمریکا گفت:  باتوجه به وضعیت اقتصادی و وجود مشکلات عدیده، وظیفه شرکت‌های بیمه این است که با کمک به مردم و انتقال بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود جامعه باعث ایجاد آرامش و آسودگی خاطر مردم از بابت خطرهای غیرمترقبه می‌گردد.

جدیدی عواملی کندی رشد بیمه عمر در کشور این‌گونه تشریح کرد: مهم‌ترین عامل خالی بودن دست شرکت‌ها از دانش است. به نظر بنده عدم تکنولوژی، نداشتن نرم افزار حسابداری خوب، نداشتن دانش بازاریابی فروش بیمه عمر، مدیریت ضعیف، عدم قوانین کارآمد، تبلیغات ضعیف، ریسک ناپذیر بودن شرکت‌ها و عدم آشنایی کافی نمایندگی‌های فروش با بیمه عمر را می‌توان از عوامل کندی رشد بیمه زندگی دانست.

منبع :تهران نیوز