وزیر خارجه «چک» به سوریه رفت و با همتای خود دیدار کردوزیر خارجه چک امروز در دمشق به دیدار همتای سوری خود رفت. طرفین در این دیدار بر لزوم تقویت روابط دوجانبه و دستیابی به راهکار سیاسی بحران سوریه تأکید کردند.