پلمب انبارهای میلیاردی احتکار کنندگان/ تصاویر


پلمب انبارهای میلیاردی احتکار کنندگان در کرمان به گزارش پایگاه خبری خبریان ،دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان به انبارهای چند صد میلیاردی احتکار کنندگان در کرمان ضربه سنگینی وارد کردند. منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان