پوستر/ استنداپ کمدی دولت – خبریان


معاون اوّل رئیس جمهور گفت: اگر بتوانیم این وضعیت را به خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،اسحاق جهانگیری اظهار کرد: تحریم علاوه بر مشکلات، فرصتهایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت ها در بخش […]


معاون اوّل رئیس جمهور گفت: اگر بتوانیم این وضعیت را به خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،اسحاق جهانگیری اظهار کرد: تحریم علاوه بر مشکلات، فرصتهایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت ها در بخش صنعت است که با تغییرات نرخ ارز فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات خواهد بود و باید با برنامه ریزی از این فرصت استفاده مطلوب کرد.

منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان