پوستر/حدیث زندگی – خبریان


امام علی(ع): از کاری که سر رشته آن ناپیداست برحذر باش. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،پوستر برگرفته از کلام گوهر بار حضرت علی(ع) پیش روی شماست. امام علی(ع): از کاری که سر رشته آن ناپیداست برحذر باش. منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان


امام علی(ع): از کاری که سر رشته آن ناپیداست برحذر باش.


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،پوستر برگرفته از کلام گوهر بار حضرت علی(ع) پیش روی شماست.

امام علی(ع): از کاری که سر رشته آن ناپیداست برحذر باش.

منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان