پوستر/حدیث زندگی – خبریان


ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، حجرات/آیه ۶ به گزارش پایگاه خبری خبریان ،پوستر از مجموعه‌پوسترهای حدیث زندگی پیش روی شماست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی […]


ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، حجرات/آیه ۶


به گزارش پایگاه خبری خبریان ،پوستر از مجموعه‌پوسترهای حدیث زندگی پیش روی شماست.

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، حجرات/آیه ۶

برای دریافت در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

منبع :شبکه اطلاع رسانی خبریان