پیام مره‌صدق کلیمیان ایران حرکات آشوب‌طلبانه را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنند


به گزارش خبرنگار خبریان، سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در پیامی اقدامات آشوب‌گرانه اخیر خیابان پاسداران تهران را محکوم کرد.

متن پیام نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

کلیمیان ایران همگام با سایر اقشار ملت موحد ایران حرکات آشوب‌طلبانه و ضد انسانی را تحت هر نام و عنوان محکوم می‌کنند.

اتفاقات اخیر خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت تعدادی از پرسنل جان بر کف نیروی انتظامی گردید، نشانه بارزی از رفتارهای غیرانسانی و ملحدانه دشمنان ملت موحد ایران است که به هیچ دلیلی و تحت هیچ لوایی قابل توجیه نیست.

ضمن عرض تسلیت به پرسنل نیروی انتظامی و خانواده های آنان و سایر شهدای این حادثه این رفتار وحشیانه را محکوم می‌کنیم.

دکتر سیامک مره صدق

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی

دکتر همایون سامه یح

رئیس انجمن کلیمیان تهران

انتهای پیام/