کمبود آب در روستاهای مازندران/ تصاویر


روستاهایی از استان سرسبز مازندران که خبری از سرسبزی در آنها نیست. به گزارش پایگاه خبری خبریان ،کردمیر، قلعه سر، مالخواست، کوات، پِشِرت و اُروست جزء روستاهای کم برخوردار بخش چهاردانگه شهرستان ساری هستند که یکی از یکی خشک تر و بی آب و علف تر در حالی که تا چند سال قبل، به مدد […]