کی‌روش: باید جلوی حملات سیستماتیک علیه تیم ملی گرفته شود/زمان بی تفاوتی به پایان رسیده استسرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به برخی اظهارات علیه تیم ملی و گیمکنانش واکنش نشان داد.