شربت زعفران باعسل چند پرزعفران رابا آب گرم مخلوط و پس از خنک شدن با عسل میل نمایید. این شربت نشاط آور،آرامبخش است وبرای سنگ کلیه سنگ صفرا،کبد،تسریع درزایمان طبیعی موثر

نیوزیان – شربت زعفران باعسل چند پرزعفران رابا آب گرم مخلوط و پس از خنک شدن با عسل میل نمایید. این شربت نشاط آور،آرامبخش است وبرای سنگ کلیه سنگ صفرا،کبد،تسریع درزایمان طبیعی موثر

شربتی که نشاط می آورد

Categories: اخبار

Comments are closed.

بانک مهر اق

عضو هیئت مدیره بانک با اشاره به اقدامات صورت گرفته […]

مازاد شفر ش

نیوزیان – جابر انصاری در لیست یحیی گل محمدی سرمربی […]

شرایط فروش

شرکت ایران خودرو فروش وپیش فروش آذر ماه برخی محصولات […]

لبنیات صدر

بر اساس تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از متوسط […]

جای آقاخان

با خروج نام نیومایر و الحاجی گرو، لیست استقلال دارای […]

RSS not configured

Sponsors