مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی گفت: چطور ممکن است پروژهاي که 4 الی 6 ماه است انرژي و هزینه صرف آن شده، تجدید ارزیابی دارایی و کارشناسی انجام شده، به این راحتی کنسل شود. چنین شایعاتی واقعاً بی پایه و اساس است.

نیوزهای خوبی از افزایش سرمایه بانک ها در راه است

نیوزیان – مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی گفت: چطور ممکن است پروژهاي که 4 الی 6 ماه است انرژي و هزینه صرف آن شده، تجدید ارزیابی دارایی و کارشناسی انجام شده، به این راحتی کنسل شود. چنین شایعاتی واقعاً بی پایه و اساس است. 

افزایش سرمایه ها به طورجدي پیگیري می شود 

بهروز خدا رحمی با اشاره به اینکه تعدادي از بانکها در حال حاضر به طورجدي پیگیر برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها هستند، گفت: واقعیت این است که بانکها با سه مجموعه سازمان بورس، سازمان حسابرسی و بانک مرکزي بهعنوان نهاد ناظر مواجه اند. هر تصمیمی که از جنس افزایش سرمایه و نرخ تسعیر ارز و یا تغییر گزارشی باشد باید هر سه این نهاد را هماهنگ و همراه کنند. این در حالی است که وقتی اتفاق جدیدي رخ میدهد همراه و هماهنگی این سه نهاد ناظر بر عهده خود بانکها است. به این مفهوم که یک کمیته یا کارگروهی وجود ندارد که متشکل از هر سه این نهاد ناظر باشد تا نمایندگان آنها باهم جمع شوند و براي موضوعی تصمیم واحد بگیرند. 

وي ادامه داد: بنابراین وقتی بحث افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها براي بانکها مطرح میشود باید جداگانه با هرکدام از این نهادهاي ناظر هماهنگ شوند و نظرها را یکسان کنند. وي این فرآیند را زمانبر دانست و افزود: معمولاً در این دوره، فرصتی پیدا می شود براي دامن زدن به شایعات بی اساس.

نتیجه اي واحد و مثبت براي افزایش سرمایه

خدا رحمی تأکید کرد: کلیه اخباري که راجع به افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی وجود دارد، در روند خوبی قرار دارد و نیوزهاي پیرامون آن همه مثبت است. به این مفهوم که تضادها و اختلاف نظرها کم شده و هر سه نهاد در حال رسیدن به یک نتیجه واحد هستند که در آن نتیجه واحد نفع سهامداران بانکها لحاظ شده است. حال در میان این روند مثبت، پیشرفتها و تلاشهایی که بانکها براي انجام افزایش سرمایه در شرایط بهتر انجام می دهند، چنین شایعاتی واقعاً تأسفبرانگیز است.

نیوزهاي خوب درراه است 

خدا رحمی در ادامه به موضوع تعیین تکلیف نرخ تسعیر ارز در بانکها اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این موضع نیز در مسیري مثبت و همراه با اخبار خوب براي سهامداران قرار دارد، گفت: سطح تصمیم گیري در حکایت تسعیر ارز و ملاحظات آن از سطح بانک مرکزي هم بالاتر است.

وي با اشاره به گرفتاريهایی که در حوزه ارزي و نوسانات ارزي در 5 الی 6 ماهه گذشته رخداده است، گفت: این گرفتاري ها آنقدر به کشور و اقتصاد آسیبزده که به نوعی تصمیم در این رابطه حیثیتی است و کنترل آن باعث شده برخی نهادهاي خارج از وزارت اقتصاد هم حساس و وارد میدان شوند.

مذاکرات به نفع سهامداران 

وي طولانی شدن تصمیمگیري در خصوص این فرایند را طبیعی دانست و گفت: هدف این است که این تغییر به گونهاي رخ ندهد که مشکل گزارش گري بانکها حل شود اما اثر روانی منفی ایجاد شود. 

جهت دهی مثبت مذاکرات برای تعیین تکلیف نرخ تسعیر ارز

خدارحمی بازهم به جهت دهی مثبت این مذاکرات بر نرخ تسعیر ارز تاکید نموده و اعلام کرد: به طور قطع پیش از پایان سال جاری این ابهامات برطرف و همانطور که صورتهاي مالی بانکها ازلحاظ ظاهري شفاف شده و به سمت استانداردهاي بین المللی حرکت کرده، ازلحاظ ابهام زدایی نیز بستري فراهم خواهد شد که صورتهاي مالی بانکها شفاف و نرخ تسعیر ارز تعیین تکلیف شود

. به گفته خدا رحمی تعیین نرخ تسعیر ارز بانکها در مسیر خوبی قرار دارد و به طورقطع بهزودي نیوزهاي مثبتی از منابع رسمی منتشر خواهد شد.

داغ شدن بازار شایعات بی اساس 

وي در ادامه با اشاره به داغ شدن فضاي شایعه سازي در بازار گفت: متأسفانه این روزها دو اتفاق براي بازار در حال رخ دادن است. اول اینکه وقتی یک حرکت برمبناي شایعه اي موهوم و بدون پشتوانه منتشر می شود کل صنعت را متأثر می کند. 

سهامدار پیگیري نمی کند که آن شایعه متعلق به کدام شرکت یا نماد است که همان سهم متأثر شود بلکه کل گروه را درگیر می کنیم. وي با اشاره به اینکه اخیراً شایعات آنقدر بی بنیاد و بی اساس منتشر و بلافاصله تحلیل می شود، ادامه داد: به عنوان مثال وقتی اعلام می شود افزایش سرمایه فلان بانک کم یا زیاد شد، از همان دقایق ابتدایی بازار کل بانکها متأثر می شوند یا مثلاً وقتی یک نیوز مثبت راجع به یک بانک می آید همه بانکها باهم مثبت می شوند. 

دام سفته بازها در بازار 

وي به موضوع دوم اشاره کرد و ادامه داد: موضوع دومی هم که آرام آرام پررنگ می شود و برخی حواسشان به آن نیست این است که برخی این روزها با عنوان روز معامله گر (trader day ،(سفته باز و نوسان گیر که از قدیمیهاي بازار در نوسان گیري هستند در بازار آرام نمی توانند سود شناسایی کنند. اگر ذات بازار آرام باشد این گروهها نوسان نخواهند داشت. پس طبیعی است وقتی بازار در سهامی نوسان ندارد با ایجاد و انتشار شایعه در بازار با هدف گیري نوسان می سازند. این رفتار سنتی و قدیمی این گروه است که سهم را در قیمت بالا می فروشند، بعد با شایعاتی قیمت را منفی کرده و در نرخ پایین مجدداً بخرند تا از این نوسان منفعتی ببرند. شاید اگر در بلندمدت سهم در روندي باشد که این گروه بتوانند مثلاً 20 درصد سود ببرند با چنین رفتاري چندین برابر سود شناسایی می کنند. وي با اظهار تأسف به چنین رفتارهایی گفت: شایعاتی مثل مخالفت یا کنسل شدن افزایش سرمایه یک بانک نیوزي است که باید توسط یک نهاد رسمی اعلام و یا تأیید شود و آیا اصلاً چنین موضوعی امکان پذیر است نه اینکه با شایعات بی اساس عرضه هاي سنگین در بازار را شاهد باشیم. 

توصیه هایی مهم به سهامداران بانکی 

خدا رحمی در پایان به سهامداران توصیه کرد: فقط به اخبار رسمی توجه کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که برخی اوقات چنین حرکتهایی در سهام، نوسانهایی است که حرفه اي ها از سهامداران تازه کار می گیرند. به شایعات کوتاه مدت توجه نکنند. وقتی می بینند بازار گردانی از سهم حمایت کرده و سهم را رها نمی کند دلیلی براي نگرانی وجود ندارد. اگر شایعه اي شنیدند در قدم اول 24 ساعت صبر کنند و اقدام به بررسی هاي لازم کرده تا ببینند مستندي براي آن شایعه پیدا می شود یا خیر، پس ازآن تصمیم گیري کنند. عجله نکنند و با هیجان از سهام خارج نشوند. وقتی سهام پشتیبان خوبی دارد در تصمیم گیري شایعات هیجان زده نشوند چراکه این رفتارها براي آنها فقط ضرر به همراه دارد./ روابط عمومی بانک صادرات ایران

Categories: اخبار

Comments are closed.

اصفهان تا ۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ادامه روند موجود، پیش […]

جهش ۲۵ درصد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در هفته جاری […]

این شغل‌ها

اگر شما این شغل را دارد، احتمال دارد به زودی […]

نیمی از معل

یک استاد دانشگاه ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی کشور که […]

حسین محب اه

حسین محب اهری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پس از […]

RSS not configured

Sponsors