جمعی از دانشجویان روانشناسی بالینی دانشگاههای علوم پزشکی از انتقال رشته حمایت کردند +سند

میگنا: به گزارش میگنا به نقل از خبرگزاری میزان کش و قوس ها و پیگیری های موافقان و مخالفان انتقال رشته های روانشانسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت همچنان ادامه دارد.
در تازه ترین این اقدامات و در حمایت از این تصمیم بحث برانگیز، تعدادی از دانشجویان ،دانش آموختگان و دست اندرکاران رشته روان شناسی بالینی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با ارسال نامه هایی جداگانه از تصمیم وزیر بهداشت مبنی بر انتقال رشته روان شناسی بالینی از وزارت علوم به وزارت بهداشت حمایت کردند: طی چند وقت گذشته نامه هایی به وزارت بهداشت ارسال شده است که در آن دانشجویان مقاطع مختلف این رشته با طرح موضوعاتی چون "بازگشت این رشته به ماوای اصلی خود" /" فراهم آمدن شرایط ارتقای بیشتر کیفیت آموزش در این رشته " / " وجود هیئت علمی های متخصص در دانشگاه های علوم پزشکی" / " وجود امکانات و برنامه های آموزشی مرتبط و کافی " ذیل نامه های جداگانه ای از این اقدام حمایت کردند.

در نامه های دیگری دانشجویان هم با ارائه ادله های منطقی سعی در تببین درستی این تصمیم داشتند و به تبع آن از مسئولین مرتبط در فرآیند این انتقال تشکر میکند:

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار