گذری بر کارنامۀ فکری زنده‌یاد دکتر علی شریعتمداری

دکتر شریعتمداری معتقد بود مشکل جامعه ایران ریشه درتربیت و مشکل تربیت ریشه در دانش تربیت دارد، از این رو به موازات کوشش در نهادهای سیاست‌گذار علم به پژوهش وپرورش دانشجو در این رشته می پردازد.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار