نرخ انواع پلی استیشن در بازار

پلی استیشن سونی PS4 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS4 500GB دو دسته ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ Play station Sony PSP E1000 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS4 1TB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ Sony PSP Portable 3000 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۳,۳۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS4 Region 3 1TB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ Sony PS VITA WiFi ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PSP E1000 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۲,۸۰۰,۰۰۰ Sony Playstation2 ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ ۳,۶۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS4 Region 3 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS3 Slim 320GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰ Sony PS3 Super Slim 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS VITA WiFi ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۵,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PSP 3000 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۳,۳۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی پی اس 3 اسلیم ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS2 ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۳,۶۰۰,۰۰۰ Sony PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS3 Super Slim 500GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS3 Slim 160GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۹۰۰,۰۰۰ Sony Orginal PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۹,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS3 GO 160GB ۲۵۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۸,۵۰۰,۰۰۰ پلی استیشن سونی PS3 Slim 120GB ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث ۷,۵۰۰,۰۰۰

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار