رصد شهابسنگی فلزی و عجیب روی مریخ

سقوط شهاب‌سنگ‌ها روي سطح مريخ به واسطه اتمسفر رقيق و فاصله كمي كه نسبت به كمربند سياركي دارد،‌ پديده‌اي رايج است، اما اين شهاب‌سنگ كوچك به اندازه‌اي گرد و صيقلي است كه گويي به دست انسان به اين شكل درآمده‌است.

اين تكه سنگ عجيب همچنين از چندين شيار عميق برخوردار است كه نشان مي‌دهد در دوره‌اي از عمر خود به حالت مذاب درآمده است. اين شهاب‌سنگ كه به دليل شكل متناسبش به سنگ تخم‌مرغي شهرت يافته‌است،‌در منطقه‌اي قرار گرفته كه كنجكاوي امكان نزديك‌شدن به آن را داشته‌است تا با ثبت تصاويري دقيق امكان تجزيه و تحليل تركيبات آن را براي دانشمندان فراهم آورد.

درحال حاضر دانشمندان معتقدند اين شهاب‌سنگ از جنس نيكل و آهن است و از قلب سازه‌اي در كمربند سياركي جدا شده‌است. اجرام اين كمربند معمولا پس از رانده شدن توسط ميدان مغناطيسي سياره مشتري، به سوي مريخ پرتاب مي‌شوند. براساس ظاهر اين سنگ، به نظر مي‌آيد سنگ زمان ورود به اتمسفر مريخ ذوب شده و پس از رسيدن به سطح سياره دوباره به حالت جامد و سخت بازگشته‌است.

دوربين Chem-cam كنجكاوي اين تصوير دقيق را از اين شهاب‌سنگ 4 سانتيمتري ثبت كرده‌است.

از آنجايي كه تعداد سقوط شهاب‌سنگ‌ها روي زمين بسيار كمتر از تعداد شهاب‌سنگ‌هاي مريخي است،‌ از اين رو مطالعه روي اين نمونه‌ها فرصتي براي مطالعه روي بخش‌هايي از سامانه خورشيدي را فراهم مي‌آورد كه دسترسي انسان به آن دشوار است و در عين حال مي‌تواند جزئيات بيشتري درباره اجرام كمربند سياركي و وضعيت سياره مريخ در اختيار دانشمندان قرار دهد.

مريخ همچنين از فرايند اكسيداسيون كمتر و فرسايش خفيف‌تري نسبت به زمين برخوردار است،‌ از اين رو شهاب‌سنگ‌هايي كه در سطح اين سياره فرود مي‌آيند نسبت به اجرامي كه به زمين برخورد مي‌كنند از وضعيت سالم‌تري برخوردارند.

كنجكاوي درحال حاضر در پايه كوه شارپ در حركت است و به جستجوهايش براي يافتن مداركي از وجود حيات در گذشته‌هاي اين سياره ادامه مي‌دهد.

5454

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار