خانه ای برای زندگی در مریخ

در رصد خانه سلطنتی گرینویچ لندن در انگلیس خانه ای به نمایش گذاشته شده که برای زندگی روی سیاره مریخ ساخته شده است.این منزل برای سکونت بر روی سیاره مریخ یا مارس که به سیاره سرخ نیز مشهور است براساس ایده های یک نویسنده ساخته شده است.

خانه ای برای زندگی در مریخ

در رصد خانه سلطنتی گرینویچ لندن در انگلیس خانه ای به نمایش گذاشته شده که برای زندگی روی سیاره مریخ ساخته شده است.این منزل برای سکونت بر روی سیاره مریخ یا مارس که به سیاره سرخ نیز مشهور است براساس ایده های یک نویسنده ساخته شده است. استفان پترانیک در کتاب چگونه در مارس زندگی می کنیم به ایده پردازی در این زمینه پرداخته است و براساس این کتاب یک سریال تلویزیونی ینز ساخته شده است.
این خانه نیز با الهام از این ایده ساخته شده و گامی است در جهت کمک به کسانی که می خواهند زمین را ترک کنند و در مریخ زندگی کنند. این خانه به شکلی ساخته شده که امکان زندگی مناسب برای افراد روی مریخ را فراهم می کند.
این خانه محلی برای استراحت و کار و زندگی است و درون آن امکان تولید آب و اکسیژن با استفاده از شرایط جوی سیاره سرخ فراهم شده است. پترانیک می گوید این یک ماجراجویی بزرگ است که یک انسان می تواند در همه عمرش انجام دهد. سفر به مریخ و سیاره ای تا آن حد غیر عادی جاذبه فراوانی برای افراد ماجراجو دارد.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار