رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش


مرحله اصلی رزمایش مشترک لشگر 1400 ذوالفقار با نام مقدس یا رسول الله (ص) با وجود و گسترش زیرزمینی و پرواز «منطقه عمومی سواحل مکران» آغاز شد.

خروج از نسخه موبایل