اقتصادی

آغاز فعالیت میز خدمت ارتباطات مردمی دستگاه‌های اجرایی در مشهد

شب سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی از ساعت 8 صبح چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 5 اردیبهشت ماه با فعالیت روابط عمومی ستاد (دفتر) نمایندگانی که از دستگاه اجرایی خراسان رضوی مجوز گرفتند آغاز شد. ساعت 6 بعد از ظهر همان روز

دکمه بازگشت به بالا