صفحه نخست روزنامه‌های دوشنبه

صفحه اول روزنامه دوشنبه

افتتاح این مدرسه واکنش های گسترده و متنوعی را در مطبوعات امروز برانگیخته است.

به گزارش ایسنا، صفحه نخست برخی از روزنامه های سراسری در زیر آمده است:

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل