نشست خبری معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران


نشست خبری علی رسولیان معاون وزیر و رئیس انجمن شهرهای کوچک و صنعتی ایران روز دوشنبه 21 فروردین 1401 در وزارت صمت برگزار شد.

خروج از نسخه موبایل