اقتصادی

نشست اقتصاددانان با رییس جمهور

دیدار اقتصاددانان با سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا