دولت ارز روغن‌های وارداتی بخش خصوصی را تخصیص داد

به گزارش شفاف، انجمن صنعت عطرسازی ایران، در دو ماه گذشته حدود 77 هزار تن روغن وارداتی توسط بخش خصوصی انجام شده که همگی به میزان نفت مورد نیاز و 66 هزار تن مواد اولیه در بنادر کشور وارد شده است. از ایالت دریافت شده است.

بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر یکی از مشکلات شرکت‌ها و واردکنندگان روغن‌های نباتی در کشور، عدم تامین به موقع اعتبارات دولتی بوده است که به نظر می‌رسد این امر اصلاح شده است و شیوه کار در سال جدید است.

گفتنی است، تولید و توزیع روغن نباتی قبلاً در فروردین 1401 انجام شده بود و در صورت تعدیل به موقع قیمت، صنعت روغن نباتی تا چند ماه دیگر پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل